zalo

Tầm nhìn là gì? Tầm nhìn là hình ảnh, là bức tranh tưởng tượng về tương lai của tổ chức, được truyền bá một cách rõ ràng và thuyết phục, là định hướng gắn liền với mọi hoạt động của tổ chức.

Tầm
nhìn
Bydzyne

Lịch sử giao dịch

Học viện Bydzyne

Đội nhóm

Hãy tìm hiểu tầm nhìn Bydzyne và chúng ta hiểu rõ ràng để có định hướng

Công việc này - sự nghiệp này - hay các yếu tố chúng ta hiểu rõ được tầm nhin để hoạch định 1 kế hoạch làm việc chuẩn tắc.

Họ ám ảnh khách hàng / quan tâm đến sự ám ảnh của khách hàng hơn là đối thủ cạnh tranh/ các sp được sẵn sàng kết nối tới khách hàng ...
Tầm nhìn Byzyne - Amazon
Bao gồm các level :
1. Nhà tạo lập thị trường
2. Tư duy nhà cái
3. Đào tạo forex
4. Cộng đồng trading
5. Dân IB
6. Đội đánh quỹ
7. Đội đánh copy trade
Tầm nhìn Forex
Giao dịch an toàn
Xây dựng hệ thống
Thu nhập bền vững 
Cộng đồng có lời 
Tầm nhìn DSG

zalo